atmoTEC pro VUW 240/5-3 H

Plinski zidni konvencionalni uređaj za grijanje i pripremu tople vode idealan je ako potrebno modernizirati postojeće objekte koji se sastoje od više stambenih jedinica sa zajedničkim dimovodnim sustavom za sve etaže.  Radi se o atmosferskom uređaju koji ima priključak na običan dimnjak te koji koristi zrak iz prostorije gdje je montiran.

Prema odrednicama EU ugradnja atmosferskih uređaja moguća je samo u zgradama sa zajedničkim dimovodnim sustavom te kod modernizacije istih.

AtmoTEC pro VUW uređaji imaju karakteristike koje zadovoljavaju regulative EU:

-zadovoljavajući razred energetske učinkovitosti

-potrošnju

-emisiju ugljičnog monoksida

-razinu buke

Kod atmoTEC pro VUW  uređaja cirkulacijska crpka štedi električnu energiju zahvaljujući elektronici uređaja koja se koristi impulsnim signalima kako bi upravljala s brojem okretaja.  Na ovaj način štedi se električna energija te se osigurava brzina strujanja medija za što efikasniji prijenos topline.

eBUS tehnologija osigurava rad prema zadanim parametrima koja je u potpunosti automatizirana te omogućava optimalan učinak uređaja koji se mogu uskladiti s potrebama za toplinom.

Ostale vijesti

eco TEC plus VUW

Kako prepoznati vrhunsku uslugu kvalitetnog servisera

Ne znate što se dogodilo s Vašim plinskim bojlerom?

Cjenik

Sistemi dimnjaka s cijevima iz tehničke keramike

Sustav grijanja